سلام 

این مدت هم مهمون داشتیم هم کمی حالم خوب نبود ... رازیانهه کار خودشو کرده بود بدجور هم کار کرده بود خنثی بعله !!!

هرچی هم که فکرمیکنم چیزی برای نوشتن ندارم... به قول توت فرنگی نه اونقدر شادم که بیام از شادیام بنویسم نه اونقدر غمگین که ارزش گفتن داشته باشه ...

حالم خوبه و روزا دارن معمولی میگذرن .... کولرمون خراب شده و من در حال تبخیر شدن و این بیشتر به ننوشتنم کمک میکنه ... من عاشق پاییزم

/ 1 نظر / 34 بازدید
پاییز

منم پاییزو خیلی دوس دارم نمیدونم چرا ولی از همه فصلا بیشتر دوسش دارم