به دلم نشست !

ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ...ﺭﻭﺯﻳﻜﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻋﻴب ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻭ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ !... ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﺣﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ !... ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺛﻮﺍﺏ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ !... ﻫﯿﭻ ﻛﺲ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﻻ ﺩﺭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺖ !... ﻫﻴﭻ ﺩﻳﻨﻰ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺷﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ !... ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﺟﺰ ﻋﺸﻖ !...ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ

/ 5 نظر / 17 بازدید
سویون

سلام موژان جان... پستت خیلی قشنگ بود وبلاگتک خیلی خوشگله.. اگه با تبادل لینک موافقی بهم بگو...شب بخیر

Lemon Tart

با این وضعیت عمرا اگه بهشت شه ... : |

آنا

همه اس را دوست داشتم اما .. حتی عشق هم جاودانه نیست.

نیلوفرجون

قشنگ بود. اگه میشدکه عالی بود

kh

من باور دارم به عشق چونکه عشق به نفسم کل زندگیم را زیرورو کرد